کمک ۴۰ میلیون تومانی خیرین به ۹۶ خانواده زندانی در اسدآباد...

مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند اسدآباد با بیان اینکه ۹۶ خانواده زیرپوشش این انجمن هستند، گفت: در ماه مبارک رمضان از سوی خیرین ۴۰ میلیون تومان به این خانواده‌ها کمک شده است. به گ...

خطر بیخ گوش شهرهای استان

    آتش‌سوزی مراتع به گردنه اسدآباد رسید امسال گویا آتش به خرمن طبیعت استان افتاده تا در این وانفسای بی‌آبی نه‌تنها جنگل یا مرتعی در استان رشد نیابد بلکه آنچه که داریم هم دود و خاکسترشود. همین ۲ هفته...